Genootschap rond Geerten Meijsing

Doelstelling Hoe ons te steunen Bestuur Vrienden Boekrecensies Externe links

 

Mogelijkheden om de stichting te steunen

De stichting probeert op diverse manieren gelden aan te trekken om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Voor particulieren en ondernemingen zijn er drie mogelijkheden om het werk van de stichting financieel te ondersteunen: door 'vriend', 'zilveren vriend' of 'gouden vriend' te worden.

Het bestuur streeft ernaar om vrienden, zilveren vrienden en gouden vrienden op passende wijze voor hun vriendschap te belonen. Alle vrienden krijgen jaarlijks tenminste één nieuw werk van de schrijver, door de stichting uitgegeven. Zilveren vrienden en, met name, gouden vrienden zullen voor hun vriendschap een bijzonder teken van waardering ontvangen (een bibliofiel boekje, een gesigneerd exemplaar, etc.)

Belangstellenden die het zich kunnen veroorloven worden aangemoedigd om zilveren vriend of, liefst, gouden vriend te worden.

Men kan vriend, zilveren vriend of gouden vriend worden door een email te sturen naar de secretaris van de stichting, via info@vriendenvandevorm.eu.

Het rekeningnummer van de stichting is 6046134 ten name van Stichting 'Vrienden van de Vorm',
IBAN NL05INGB0006046134, BIC INGBNL2A.

Met de donatie van de vrienden, zilveren vrienden en gouden vrienden koopt de stichting manuscripten van de schrijver. Alle gelden komen integraal ten goede aan Geerten Meijsing. De bestuursleden en adviseurs krijgen geen onkostenvergoeding. Jaarlijks wordt aan alle vrienden een overzicht gezonden van de financiële situatie van de stichting.